Lékařka - Zuzanka Mormanová

Funkce: ranhojička, zachránkyně životů, Anděl strážný šéftrenéra

Telefon: +420 723 560 071

E-mail: z_mormanova@seznam.cz

K zastižení: pouze ve vybraných hodinách - nevyrušovat ve volném čase a nezneužívat!!!