Přeštická 10, Skálův běh, Běh Šárkou, Jesenická 100

09.05.2017 15:25

Přeštická 10 - 10 km

2. Jan Majer - 42:45

 

Skálův běh - 10 km / 5 km

2. Martin Hejný - 40:06

---------

1. Anna-Marie Hejná - 23:38

Běh Šárkou - 10 km

1. Martin Hejný - 41:29

-------

2. (1.) Anna-Marie Hejná - 45:09

 

Jesenická 100 - 103 km/4150 převýšení

30. Jan Parma - 16:21:05